Steun ons online

Moskee Badr te Hasselt, is gelegen in het hartje van de ‘Hoofdstad van de smaak’.

Samen trachten we een actief en authentiek beleid op te zetten, gebaseerd op transparantie, openheid en samenwerking. Onze moskee beoogt een actieve en oprechte bijdrage te leveren aan een betere maatschappij, alsook aan de ‘smaak’ in deze Limburgse hoofdstad.

Naast onze duidelijke religieuze grondslag, engageert de moskee zich om een significante speler te zijn, die een positieve invloed heeft op de educatieve en multiculturele sector. Dit houdt in dat de moskee niet enkel een gebedsplaats is, maar ook een duidelijke maatschappelijke rol heeft.

Wanneer we spreken over het religieuze aspect, houdt dit in dat we een duidelijk begrip nastreven van onze islamitische waarden en dit zonder enige excessen te dulden die een negatieve invloed hebben op onze spirituele beleving. Duidelijke kennis is van levensbelang om verkeerde interpretaties van deze vreedzame religie geen kans te geven.

Bovendien staat de moskee open voor iedereen die vragen of onduidelijkheden heeft over de Islam. Dit wordt gestimuleerd door het houden van opendeurdagen en bijeenkomsten met de buurtbewoners. Nog belangrijker is dat de deuren van de moskee te allen tijde open staan voor mensen die een spontane nood hebben aan informatie.

Het belang dat de moskee hecht aan het educatieve is enerzijds te verklaren door bovenstaande elementen. Anderzijds is de moskee de locatie bij uitstek om jongeren te informeren en te motiveren over de mogelijkheid om een hogere studie aan te vatten. De drempel naar het hoger onderwijs is namelijk niet zo hoog als men denkt. Om als volwaardig individu deel uit te maken van de maatschappij is een succesvolle schoolloopbaan een noodzakelijkheid. Deze argumenten worden gestaafd door praktijkvoorbeelden, aangezien er in de moskeegemeenschap een significant aantal jongeren zijn die nog bezig zijn met een hogere studie of al met glans een hogere studie hebben afgewerkt en tevens een mooi beroep uitoefenen. Deze praktijkvoorbeelden zijn nodig om onze argumenten tastbaarder te maken.

Er is echter meer inspanning nodig. Dit houdt in dat we actief bezig zijn met huiswerkbegeleiding voor kinderen/jongeren, het adviseren van de jongeren en/of ouders die vragen hebben over een studierichting, bijlessen organiseren, enz. Met het oog op een correct begrip van de godsdienst, worden er bovendien ook Arabische en Islam lessen georganiseerd voor kinderen en jongeren.

Het multiculturele luik is voor Moskee Badr een absolute troef. We zien dagelijks meerdere nationaliteiten die als gelijken het gebed voeren. Onderscheid op basis van ras krijgt geen kans in de Islam en dus ook niet in de moskee. Doordat iedereen van elkaars gewoontes leert en elkaars cultuur leert appreciëren, is diversiteit een kracht en geen zwakte.

Onze Missie

Bouw samen met ons aan de toekomst